Πτυχία Goethe Institut

goethe Φροντιστήρια γερμανικών Περιστέρι Αθήνα

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις του Goethe-Institut προσδιορίζονται με βάση την κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER):

Από Α1 για αρχάριους μέχρι Γ2 για το ανώτατο γλωσσικό επίπεδο.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα 6 επίπεδα γλωσσομάθειας και τα αντίστοιχα πτυχία για παιδιά και ενήλικες:

Επίπεδο A1: Στοιχειώδεις γνώσεις της γερμανικής

FIT in Deutsch 1: για παιδιά από 10 ετών

START Deutsch 1: για νέους από 16 ετών και ενήλικες

Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχία στα γραπτά και τα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται στο σύνολό της.

Επίπεδο A2: Βασικές γνώσεις της γερμανικής

FIT in Deutsch 2: για παιδιά από 10 ετών

START Deutsch 2: για νέους από 16 ετών και ενήλικες

Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα. Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχία στα γραπτά και τα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται στο σύνολό της.

Επίπεδο B1: Ικανοποιητική γνώση της γερμανικής

Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche: για παιδιά από 12 ετών

Goethe Zertifikat Β1: για νέους από 16 ετών και ενήλικες

Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία οικείων θεμάτων, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

Η εξέταση διεξάγεται σε ενότητες, επομένως οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν σε επιμέρους ενότητες ή σε συνδυασμούς που θα επιλέξουν. Τα τέσσερα επιμέρους πιστοποιητικά που χορηγούνται για την κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.

Επίπεδο B2: Καλή γνώση της γερμανικής

Goethe Zertifikat B2: για νέους από 16 ετών και ενήλικες

Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχία στα γραπτά και τα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται στο σύνολό της.

Επίπεδο C1: Πολύ καλή γνώση της γερμανικής

Goethe Zertifikat C1: για νέους από 16 ετών και ενήλικες

Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχία στα γραπτά και τα προφορικά. Σε περίπτωση αποτυχίας η εξέταση επαναλαμβάνεται στο σύνολό της.

Επίπεδο C2: Άριστη γνώση της γερμανικής

Goethe Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (γιαενήλικες)

Ο κάτοχος του πτυχίου αποκτά επάρκεια διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ό,τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

Η εξέταση διεξάγεται σε ενότητες, επομένως οι υποψήφιοι μπορούν να εξετασθούν σε επιμέρους ενότητες ή σε συνδυασμούς που θα επιλέξουν. Τα τέσσερα επιμέρους πιστοποιητικά που χορηγούνται για την κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.