Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.)

Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας Γερμανικών - Φροντιστήρια Γερμανικών ΠεριστέριΤο Κ.Π.Γ. ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας γλώσσας – δηλαδή της ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να χρησιμοποιεί μια ξένη γλώσσα σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας ή των σπουδών του.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος έλληνες, ομογενείς, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής: στην ουσία, οι πάντες. Ωστόσο, για την επιτυχία στις εξετάσεις, χρειάζεται να έχουν βασική γνώση της ελληνικής, αφού ελέγχεται και η ικανότητα διαμεσολάβησης (από την ελληνική στην ξένη γλώσσα).

Για τη χορήγηση του ΚΠΓ, δηλαδή του εγγράφου ‐ τεκμηρίου που πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας, το Υπουργείο Παιδείας διενεργεί εξετάσεις δύο φορές το χρόνο: κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο.

Στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα :

  • 1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
  • 2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
  • 3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας»
  • 4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
  • 5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας»
  • 6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας»
Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ όπως επίσης και η εξέταση για τα επίπεδα Β1 και Β2.